شرح روایت واقعه ی قیام مسجد گوهرشاد

پرده اول ساعت بزرگ صحن اسماعیل طلا می رفت تا دوازده نیمه شب شنبه را نشان دهد مامورها در حرم به طرز مشکوکی در رفت و آمد بودند. ساعت دوازدهمین ضربه را نواخت در مسجد گوهر شاد جمعیت زیادی پای منبر امام زمان نشسته بودند منبری که اکنون شیخ بهلول گنابادی برآن نشسته است حرم […]

امیر انتظام

چه چیزی از گوینده آب و برق مجانی می دانید ؟

مقدمه : ۲۰ خرداد سال پر رمز و راز ۱۳۶۰ خبری در جامعه پخش شد که البته خیلی هم غیر قابل پیش بینی نبود عباس امیر انتظام که دو سالی بود به جرم جاسوسی و رابطه با آمریکا در بازداشت به سرمی برد به حبس ابد محکوم شد. گفتنی‌ست که این حکم ابتدا اعدام بود […]