زن

یکی دیگه از فشارهای آزاردهنده امروزه تعریف “زن باعرضه” ست

لابدشما هم چنین جملاتی شنیدید که «فلانی هم کارمنده هم خونه‌ش برق میزنه» «خانم دکتر، صبح تا شب بیمارستانه ولی بیا ببین چه سفره صد رنگی میچینه» «زن باید هم بره سر کار هم خونه زندگیش مث دسته گل باشه». این جملات روزمره اگر فقط حرف و روایت باشند مشکلی نیست اما معمولا فراتر از […]

کودک همسری

کودک همسری نه، کودک انگاری

کودک همسری نه، کودک انگاری طرح اصلاح ماده۱۰۴۱قانون مدنی یا افزایش سن ازدواج که با برچسب دروغ و عوام فریبانه کودک همسری به شما معرفی شده است: فراکسیون زنان مجلس میخواد ازدواج زیرسن خاص رو مطلقا ممنوع کنه “مطلقا” یعنی تحت هیچ شرایطی حتی آمادگی کامل فرد و خانواده یا نیاز مبرم جوان بازم نکاحش […]

مسیح علینژاد

مسیح علی نژاد پری بلنده ای دیگر! / استکبار به زنان نیاز دارد

مهمانی از فرنگ در راه بود از اداره تشریفات فرستادند تا “خانم رئیس” را توجیه کندکه این یکی سخت پسند است، خوش‌بدنترین را کنار بگذار و آبروی شاه را بخر! شهرنو پر بود از دخترانی که خیلی‌شان با وعده کاتب وکارمند شدن به اینجا آمده بودند؛ نوشته‌اند قریب به دو هزار زن. سکینه قاسمی معروف […]