نعل وارونه روحانی هنگام تقدیم لایجه بودجه به پارلمان

رئیس جمهور هنگام تقدیم لایجه بودجه به پارلمان با اشاره به آشوب‌های دی ماه سال گذشته از موضعی تنزه‌طلبانه تحریم‌های آمریکا را ناشی از آن آشوب‌ها قلمداد کرد. هر چند ادعای روحانی مسموع است اما کامل نیست و پرزیدنت بدون توجه به پله نخست، پله دوم را مبنای تحلیل پلکانی خود قرار داده‌اند. پرزیدنت بی […]