تجاوز در برزیل

سر در مملکت بزنیم جمهوری اسلامی ایران مشکلات جنسی مردم حل میشود؟

۱۵۷ بار لمس بدن در ۴ ساعت!!! تحقیق جالبی است و همچنین یک تلنگر به کسانی که داروی درمان مشکلات جنسی را آزادی آن می دانند. برزیل هم یکی از کشورهایی است که هر نوع تمتع جنسی در کسری از ثانیه برای تو حاضر است. اما واقعا چرا چشم و دلشان سیر نمیشود؟ نتایج این […]