اینستکس

برجام، اینستکس و قوطی بگیر و بنشون

پدر می گفت برو از مادر قوطی بگیر و بنشون رو بگیر و برام بیار. به مادر می گفتم پدر قوطی بگیر و بنشون رو می خواد. می گفت بهت گفتم اومدم مدرسه تون ناظمت چی گفت؟   ما از برجام چه می خواستیم؟ الف)عدم پایبندی اروپا به تحریم های آمریکا ب)تضمین فروش نفت ج)ایجاد […]

آمریکا در حال سقوط

آبان ماه پارسال بود که برای نخستین بار رهبری محور مهم و جدیدی را مطرح کردند. محوری با عنوان افول آمریکا. آنجا که گفتند:“کسانی که گرایش به سازش دارند بدانند آمریکا رو به افول است.” بی شک این جمله همانند بسیاری از جملات دیگر که رهبری بارها مطرح کرده اند، از عمق راهبردی و دینی […]

جنگ ایران و آمریکا

بحران های آمریکا اجازه جنگ با ایران را نمی دهند!

کمتر تمدن و کشوری را امروزه سراغ داریم که طعم جنگ طلبی ها و جنایات جنگی آمریکا را نچشیده باشد. حقیقتی که جیمی کارتر هم یک ماه پیش به آن اذعان کرد و گفت: “آمریکا در طول ۲۴۲ سال حیاتش، تنها ۱۶ سال در صلح بوده است.” البته من خود آمریکایی ها را از این […]

دلایل خروج آمریکا از سوریه

تبعات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه / سایه جنگی که نیست

متعاقب دستور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش آنان در افغانستان، گمانه زنی ها پیرامون اهداف و نتایج این اقدام افزایش یافته است. باید توجه داشت در صورتی که طرف آمریکایی در این اقدام مصمم باشد، حداقل به ۶۰ تا ۱۰۰ روز زمان برای اجرایی کردن خروج نیروهایش نیاز خواهد داشت […]