جلال آل احمد

زمانی که روشنفکر جامعه مون جلال بود نه مهناز

به مناسبت -جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی۱۳اردیبهشت۱۳۴۶ دانشگاه تبریز: از غرب یک مقدار چیزها ما لازم داریم بگیریم، اما نه همه چیز را. از غرب یا در غرب، ما در جست‌وجوی تکنولوژی هستیم. این را وارد می‌کنیم. علمش را هم ازش می‌آموزیم گرچه غربی نیست و دنیایی است. اما دیگر علوم انسانی را نه. علوم […]