تاسیس نهضت ازادی ایران

نهضت آزادی در خط پایان

مهندس بازرگان در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۰ نامه ای به دکتر مصدق نوشت : جناب آقای دکترمصدق – پیشوای نهضت ملی ایران با استحضاری که از وفاداری و ایمان مداوم فرزندان وطن به احیای آزادی و تأمین استقلال کشور عزیز وجود دارد، و با توجه به تحولات اخیر جهانی، عده ای از افراد مؤمن مبارز که […]

جنگ ایران و آمریکا

بحران های آمریکا اجازه جنگ با ایران را نمی دهند!

کمتر تمدن و کشوری را امروزه سراغ داریم که طعم جنگ طلبی ها و جنایات جنگی آمریکا را نچشیده باشد. حقیقتی که جیمی کارتر هم یک ماه پیش به آن اذعان کرد و گفت: “آمریکا در طول ۲۴۲ سال حیاتش، تنها ۱۶ سال در صلح بوده است.” البته من خود آمریکایی ها را از این […]