هاشمی رفسنجانی

کاش آقای هاشمی رفسنجانی دوباره رئیس جمهور شود

«کاش خدا بر ما منت بگذارد و آقای هاشمی‌‎ر فسنجانی دوباره به مقام ریاست‌‏ جمهوری انتخاب شود.» این‌ را طاهری اصفهانی امام جمعه چپ‌گرایِ اصفهان، چندماه مانده به پایان عمر ۸ساله ریاست‌جمهوری هاشمی گفت. چند روز بعد عبدالله نوری هم گفت: «مصلحت و منافع کشور ایجاب می‎کند تا دوره ریاست‏‌جمهوری هاشمی برای بار سوم تمدید […]