آمار خشکسالی در آمریکا

رشد خشکسالی ایالت کالیفرنیا

خشکسالی ایالت کالیفرنیا نسبت به سال گذشته رشد بسیار بدی داشته است و ما آماده پذیرش تجربه ایرانیان در زمینه مدیریت آب و هوایی هستیم!(بارندگی ها در ایران نسبت به سال گذشته رشد ۲۱۲ درصدی داشته است. سمت چپ: خشکسالی یک هفته قبل کریسمس(۲۰۱۷) سمت راست:  خشکسالی یک هفته قبل کریسمس(۲۰۱۸)   منبع: https://twitter.com/amricadarfarsi/status/1076812532143345664?s=21