اعدام محمد صادق خلخالی

محمد صادق خلخالی و اعدام های انقلابی

سالمرگ خلخالی هر انقلابی در ابتدای استقرار خود از شور (نه شعور) تغذیه می کند و این شور اگر با شعور اختلاط نیابد کشتار وسیعی از طرفداران رژیم سابق به جا خواهد گذاشت. انقلاب سال ۵۷ ایران نیز از انجام این مجازات ها و اعدام ها معاف نبود، با این تفاوت که در انقلاب ایران […]