سفر محمد رضا شاه به آلمان

سفر محمد رضا آخرین شاه پهلوی به آلمان

در اوایل خرداد ماه سال۱۳۴۶(اواخر ماه مه و اوایل ماه ژوئن۱۹۶۷) محمدرضا پهلوی سفری به آلمان داشت که به گفته سیاستمداران و مورخین آلمانی این سفر سرآغاز تغییر بزرگی در تاریخ آلمان بود! نظرسنجی هفته‌نامه اشپیگل-ژانویه ۱۹۸۸: ۶۵٪افرادی که در سال ۱۹۶۷دانشجو بودند،گفته‌اند که دیدار شاه از آلمان در توجه آنها به سیاست و کشیده […]