دلایل خروج آمریکا از سوریه

تبعات خروج نیروهای آمریکایی از سوریه / سایه جنگی که نیست

متعاقب دستور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش آنان در افغانستان، گمانه زنی ها پیرامون اهداف و نتایج این اقدام افزایش یافته است. باید توجه داشت در صورتی که طرف آمریکایی در این اقدام مصمم باشد، حداقل به ۶۰ تا ۱۰۰ روز زمان برای اجرایی کردن خروج نیروهایش نیاز خواهد داشت […]