دموکراسی بدون شفافیت

دموکراسی بدون شفافیت!؟

شفافیت یکی از الزامات حکمرانی خوب در جهان محسوب می شود؛ مقوله ای که در سالهای اخیر با کلید واژه ی جریان آزاد اطلاعات در ایام تبلیغات انتخاباتی، شعار برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری کشورمان شد و تا همین اواخر که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح یک فوریت شفافیت آرای نمایندگان […]

شفافیت از دیدگاه آقا

شفافیت ابزاری برای مقابله با سکولاریسم

سیاست هر کشور، بر پایه ی یک ایدئولوژی استوار است ‎که بنابر مقتضیات آن، کنش های سیاسی تنظیم و اتخاذ می شود. مارکسیسم، لیبرالیسم،‌ نشنالیسم، دموکراتیسم و … مکاتبی هستند که پیروان آن ها با در دست گرفتن قدرت، اقدام به پیاده سازی اصول و مبانی ایدئولوژیک خود در کشورها می کنند. سیاست جمهوری اسلامی […]