والدین هلیکوپتری

فرزندان “والدین هلیکوپتری” و طعم واقعی استقلال

او کارمند یکی از سازمان‌های دولتی است. یک سال قبل پسرش ازدواج کرده است. عروسی مفصلی برای پسرش گرفت. علاوه بر آن برای او آپارتمان کوچکی نيز در شهر تهران خرید. می‌گوید گوشت و مرغ پسرش را هم تأمین می‌کند تا اوایل زندگی دچار مشقت نشود. از او دلیل این حمایت‌ها را می‌پرسم. بعد از […]