تاسیس نهضت ازادی ایران

نهضت آزادی در خط پایان

مهندس بازرگان در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۰ نامه ای به دکتر مصدق نوشت : جناب آقای دکترمصدق – پیشوای نهضت ملی ایران با استحضاری که از وفاداری و ایمان مداوم فرزندان وطن به احیای آزادی و تأمین استقلال کشور عزیز وجود دارد، و با توجه به تحولات اخیر جهانی، عده ای از افراد مؤمن مبارز که […]

مصدق، اسباب فریب مردم

مصدق را به وطن دوستی، عدالت طلبی و استکبارستیزی می شناسیم. کسی که میان شاه و مردم، مردم را انتخاب کرد و همه عمر علیه استبداد داخلی (رضا و محمدرضا پهلوی) و استکبار خارجی (انگلیس و آمریکا) ایستاد. به ما گفته اند مصدق چه هزینه ها که در جهت حرکت در راستای منافع ملی و […]