شفافیت از دیدگاه آقا

شفافیت ابزاری برای مقابله با سکولاریسم

سیاست هر کشور، بر پایه ی یک ایدئولوژی استوار است ‎که بنابر مقتضیات آن، کنش های سیاسی تنظیم و اتخاذ می شود. مارکسیسم، لیبرالیسم،‌ نشنالیسم، دموکراتیسم و … مکاتبی هستند که پیروان آن ها با در دست گرفتن قدرت، اقدام به پیاده سازی اصول و مبانی ایدئولوژیک خود در کشورها می کنند. سیاست جمهوری اسلامی […]