لولو ممه را برد

لولو ممه را در ۲۰ بهمن ۱۳۵۷ با اجازه مهندس بازرگان برد!

۲۰بهمن۵٧ | مهدی بازرگان در اولین سخنرانی بعد از قبول نخست‌وزیری در دانشگاه تهران: به آن افراد و به آن امرایی که هنوز مرض سادیسم دارند و هوای دیگری، هوای انتقام، هوای بازگشت و ترک‌تازی دارند می‌گویم: خیالتان راحت باشد «ممه را لولو برد». نه شاه به این مملکت برمی‌گردد که شما به هوای او، […]