همجنسگرایی در بین حیوانات

افسانه همجنسگرایی (همجنسبازی) در بین حیوانات

شاید بسیاری از شماهم مانند من تعجب کنید که حیوانات چه ربطی به ما دارند؟ مگر آنها الگوی رفتاری ماهستند که اگر رفتارهای همجنسبازانه انجام دادند ماهم انجام بدهیم؟! اما متاسفانه باید بگویم ناباوران بارها و بارها از این استدلال استفاده کرده اند و رسما اعلام کرده اند که حیوانات الگوی رفتاری و اخلاقی ایشان […]