قاضی زاده

عملکرد ۵ سال حسن قاضی زاده هاشمی در وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حسن قاضی‌زاده هاشمی متولد ۱۳۳۸ در فریمان/ وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت های یازدهم و دوازدهم/ از او به عنوان یکی از مؤسسان جهاد سازندگی نام برده میشود. بدون شک نقطه عطف فعالیت‌های هاشمی و یارانش در دولت یازدهم اجرای طرح “تحول سلامت بود”. طرحی که قاضی‌زاده، هدف از اجرای این […]