کودک همسری

کودک همسری یا کودک انگاری؟

در قضیه کودک همسری دروغی که بصورت هدفمند به افکار عمومی گفته شده اینه که هدف جلوگیری از ازدواج های اجباری کودکان خرد سال با پیرمردهای معتاده. درصورتی که اینگونه ازدواج ها بسیار محدود و بشکل غیر قانونی انجام می شن و عملاً قانون درشون تاثیری نداره که بتونه جلوشون رو بگیره و بنظر تنها […]

کودک همسری

کودک همسری نه، کودک انگاری

کودک همسری نه، کودک انگاری طرح اصلاح ماده۱۰۴۱قانون مدنی یا افزایش سن ازدواج که با برچسب دروغ و عوام فریبانه کودک همسری به شما معرفی شده است: فراکسیون زنان مجلس میخواد ازدواج زیرسن خاص رو مطلقا ممنوع کنه “مطلقا” یعنی تحت هیچ شرایطی حتی آمادگی کامل فرد و خانواده یا نیاز مبرم جوان بازم نکاحش […]